NOU ! Incearca acum o cautare pescareasca: ORICE DIN PESCUIT

căutare personalizată

12 ianuarie 2012

ORDINUL nr. 297 din 28 decembrie 2011 (actualizat !)


Fara poza nu se poate !
   Ceea ce va prezint in continuare, nu este intregul Ordin, plicticos si incalcit, ci o spicuire la obiect, cu ce ne-ar putea fi de folos noua, pescarilor.
   Am gasit aceasta selectie bine realizata, pe siteul :  INFO - DELTA, http://www.info-delta.ro/  si prin amabilitatea Dlui Nicu Simion, prieten pescar, ( http://www.facebook.com/profile.php?id=100000746705872 ), va prezint spre analiza, prezentul :

   ORDIN nr. 297 din 28 decembrie 2011

Pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv


   EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2012

Avand in vedere:
- consultarile cu forurile de reprezentare ale asociatiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel national din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;
- Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 10.132 din 15 decembrie 2011,
in temeiul:
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 7 lit. A.b) si A.e) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura;
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

ART. I
Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Asociatiile de pescari sportivi pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv numai dupa obtinerea autorizatiei de pescuit recreativ/sportiv, pe baza listelor nominale depuse la ANPA si a documentelor prevazute la art. 5 alin. (3)."

2. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, inseriat, nominal, netransmisibil, tip card plastifiat, valabil in toate habitatele piscicole naturale, cu exceptia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii»."

3. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pana la emiterea noilor modele de permise, permisele de pescuit recreativ/sportiv eliberate in anul 2011 sunt valabile si in anul 2012."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Permisele de pescuit recreativ/sportiv se vizeaza anual, cu conditia achitarii anuale a taxei stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura. Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevazut in anexa nr. 1."

5. La articolul 5 alineatul (3), dupa ultima liniuta se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:
"- acordul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, dupa caz."

6. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu Tabara

Bucuresti, 28 decembrie 2011.
Nr. 297.


ANEXA
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 15/2011)

PERMIS DE PESCUIT RECREATIV / SPORTIV

   La art. I, punctul 3. e ceva cam neclar, dar ne-am obisnuit cu formularile cetoase birocratice si cred ca, asta ar insemna ca, permisele ELIBERATE anul trecut, pot fi, sa zicem, vizate pe 2012. Unde sau cum ?        
 
   Alte amanunte, voi da cand aflu si eu ceva din surse sigure, oficiale.

Nu mai e mult si vine ea...
   13.01.2012 - P.S.
   Dupa cum am promis, iata, revin cu niste precizari de ultim moment, cu  informatii date cu amabilitate de dl. Inspector Lorin Panaitescu, de la  ANPA, filiala Valcea. Astfel :


- Permisele ANPA raman valabile si ca formular si ca plata (deci nu trebuie sa mai dam niciun ban), pana la aparitia noilor formulare, asta constituind, un fel de prelungire a duratei permisului actual.
- Noile permise, vor fi din plastic (card), o valabilitate de 8 ani si vizele anuale vor fi sub forma unor timbre, colorate in functie de categoria la care e incadrat pescarul :) amator.
-Treaba asta va fi cam de durata, deoarece abia se liciteaza productia de formulare, si oricum, va merge mai greu decat cu permisele de carton.
- In rest, procedura va fi similara cu cea de pana acum, adica : Una copie dupa actul de identitate, cerere, chitanta de achitare a taxei anuale, platita la trezorerie si apoi eliberarea permisului, cam in cinci zile lucratoare.
   Deocamdata asta-i tot ce am aflat, cred ca e destul de bine ca stim cum stam. Deci :

Fire intinse in 2012 !

PS. 10 februarie 2012 - Au inceput inscrierile pentru permise la ANPA - Valcea ! Banii + copie dupa CI + eventuale copii dupa acte pensionar, etc. Se duc banii direct acolo, nu la trezorerie. In alte judete, inca nu am informatii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

De azi am introdus moderarea commenturilor, din cauza spamarii repetate. Scuze pentru inconvenient !!!